Participa

A més d’omplir el fitxer, per a donar per vàlida la vostra inscripció, cal enviar, via correu postal, tota la informació mes 7 copies del projecte segons les bases establertes a

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA
Av. Sant Francesc, 29 – 3 planta
17001 Girona – Catalunya – Spain
a l’atenció de Isabel Godoy

Dades Autor projecte

Nom

Cognom

Adreça

CP / Ciutat

Pais

Telèfon

Adreça electrònica


Adjuntar Curriculum Vitae

(.pdf / .doc)


Dades Tutor projecte (optional)

Nom

Cognom


Adjuntar Curriculum Vitae

(.pdf / .doc)


Projecte

Títol del treball


Adjuntar trabajo

(.pdf / .doc)


Les dades personals obtingudes per mitjà d’aquest formulari s’incorporaran a un fitxer creat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona per a l’organització dels premis que convoca. Amb la recepció del formulari, el Patronat entendrà que disposa del consentiment dels interessats per procedir a fer aquest tractament. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació cal adreçar-se directament al Patronat de Turisme Costa Brava Girona.


Quiz