Bases i Participa

BASES Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines 2016

Els Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines són uns guardons de caràcter anual creats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb l’objectiu de reconèixer i premiar la tasca de divulgació, promoció i recomanació que periodistes d’arreu del món fan en benefici dels viatgers i de la indústria turística.

Participants

Pot prendre part en aquesta convocatòria tota persona física o jurídica que presenti treballs originals elaborats en qualsevol suport de comunicació (premsa escrita, ràdio, televisió, Internet, producció literària o cinematogràfica, etc.) que fomentin i difonguin la riquesa, la diversitat i la qualitat dels recursos i els productes turístics de les comarques gironines i que contribueixin a projectar les marques «Costa Brava» i/o «Pirineu de Girona».

S’estableixen quatre categories de premis:

  • Treballs publicats en mitjans audiovisuals (ràdio, televisió i cinema)
  • Treballs publicats en mitjans escrits (diaris, revistes i guies impreses i digitals)
  • Treballs escrits publicats en mitjans digitals (blocs i webs)
  • Treballs audiovisuals publicats en mitjans digitals (vídeos i podcast)

Condicions particulars

Poden optar al premi tots els treballs originals que hagin estat publicats o emesos entre l’1 de setembre de 2015 i el 31 d’agost de 2016, en qualsevol idioma i en qualsevol indret del món.

Termini de presentació de les sol·licituds i documentació

Les propostes es poden presentar fins al dia 5 de setembre de 2016 a la seu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona —av. de Sant Francesc, 29, 3a planta, 17001 Girona (Catalunya). La participació en els premis comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del jurat. Així mateix, el candidat atorga la seva autorització perquè els treballs reconeguts i premiats es divulguin públicament a través dels canals de comunicació del Patronat de Turisme.

El formulari de candidatura, degudament omplert, s’ha d’acompanyar amb els treballs originals o bé amb una còpia en el cas de la ràdio i la televisió.

Dotació del premi

Els treballs premiats en les categories de mitjans audiovisuals i mitjans escrits rebran un premi de 5.000 euros cadascun, mentre que en la categoria de mitjans digitals escrits i mitjans digitals audiovisuals s’estableix una dotació de 3.000 euros cadascun.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si cap dels treballs presentats no reuneix, al seu entendre, el mereixement mínim per fer-se creditor de la distinció.

Criteris de valoració

El jurat valorarà les obres presentades d’acord amb criteris d’estil de redacció/producció, imatges fotogràfiques i audiovisuals, originalitat, creativitat, valor informatiu i veracitat.

Composició del jurat

El jurat estarà constituït pel president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que el presidirà, i pels membres designats per la Comissió Assessora entre persones de prestigi acreditat en els diferents vessants de la comunicació.

Veredicte

El jurat es reunirà i emetrà el veredicte dels Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques Gironines. El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic durant l’acte de concessió dels Premis G! de Turisme de les Comarques Gironines que organitza anualment el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En funció de les característiques del treball i d’acord amb la mateixa filosofia del premi, el Patronat podrà promoure totes les iniciatives necessàries per divulgar-lo en el conjunt de la societat.

11a edició dels Premis G! de Turisme de les Comarques Gironines

Els guanyadors dels Premis G! de Comunicació Turística, així com els guardonats en els Premis G! de Turisme 2016 en categories honorífiques i en el premi de recerca Yvette Barbaza, seran reconeguts públicament en una cerimònia que tindrà lloc al desembre de 2016.