Participa

Edita el form o descarga el formulari en pdf

Senyalar el tipus de guardóEntitat que fa la proposta

Nom

Persona que representa l'entitat

Càrrec

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica


Persona de contacte de l'entitat proposant per a tramitar la documentació

Nom

Càrrec

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica


Entitat / empresa o persona proposada

Nom

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica


Adjuntar la memòria motivada de la proposta. Requisits i mèrits pels quals mereix el guardó.
(adjunteu tota la documentació que creieu que pot ser útil per al Jurat)


Contesta la pregunta


PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA tractarà les meves dades personals amb la finalitat de processar la meva sol·licitud de subscripció i enviar-me comunicacions (fins i tot per mitjans electrònics) sobre les seves activitats, així com per complir les seves obligacions legals i enviar-me comunicacions (fins i tot per mitjans electrònics) sobre altres activitats que es puguin ajustar al meu perfil. La política de privacitat indica com puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició.

He llegit, entenc i accepto la Política de Privacitat*