Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA SA informa que figura inscrit al Registre Mercantil de Girona, full 193, volum 908, inscripció GI-6155, amb CIF núm. A17031246 i domicili a l’Avinguda Sant Francesc núm. 19, 4rt., de Girona (CP 17001).

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, és el titular d’aquest lloc web i del domini costabrava.org. El present lloc web té per objecte facilitar al públic en general el coneixement dels seus serveis, activitats i promocions.

Drets sobre el lloc web

Sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen al Patronat o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. El Patronat presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i oferiment de serveis. De forma general i excepte que s’indiqui expressament el contrari, aquests continguts es poden reproduir, distribuir i comunicar públicament sempre que es faci sense finalitat comercial i per a les finalitats pròpies del lloc web.

Tractament de dades

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona entén que en el moment d’omplir els formularis de recollida de dades que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari aquestes dades s’integraran als fitxers del Patronat per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se al Patronat per qualsevol mitjà. Poden obtenir més informació sobre els criteris i mesures en matèria de tractament de dades tot adreçant-se a l’adreça del Patronat que figura a l’inici d’aquesta nota.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona informa també que les dades contingudes als llistats d’empreses i entitats que conté aquesta pàgina web han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, o obtingudes de llistats públics i d’accés lliure; en aquest cas el Patronat de Turisme Costa Brava Girona no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes en el mateix web.

Responsabilitat per continguts aliens

El Patronat no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d’altres persones físiques o jurídiques a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

Utilització de cookies

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona informa als usuaris del web que les dades personals de l’usuari no seran controlades per galetes (cookies) que en permetin la seva identificació.