ESPAÑOL     ENGLISH      FRANÇAIS      DEUTSCH

BASES PREMIS G! DE COMUNICACIÓ TURÍSTICA DE LES COMARQUES GIRONINES 2023

Els Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques de Girona són uns guardons de caràcter anual creats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona amb l’objectiu de reconèixer i premiar els continguts de qualitat elaborats per periodistes, prescriptors i creadors de continguts d’arreu del món que millor contribueixin a divulgar, promocionar i inspirar els viatgers i visitants a conèixer les destinacions de Costa Brava i Pirineu de Girona.

Participants

Pot prendre part en aquesta convocatòria tota persona física o jurídica que presenti treballs originals i inèdits elaborats en qualsevol suport de comunicació (diaris, revistes, llibres i guies de viatge, tant impresos com digitals, llibres electrònics, blogs, podcasts, produccions i programes audiovisuals, etc.) que fomentin i difonguin els valors, la riquesa, la diversitat i la qualitat dels recursos i els productes turístics de les comarques gironines i que contribueixin a projectar les marques «Costa Brava» i/o «Pirineu de Girona».

Es premiaran els treballs en quatre categories:

  • Premi G! Climent Guitart a la «Millor projecció dels valors i atractius turístics de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona en clau inspiradora».
  • Premi G! al «Contingut més original i innovador sobre l’oferta turística de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona».
  • Premi G! a la «Millor experiència turística de la Costa Brava i/o el Pirineu de Girona».
  • Premi G! a la «Millor proposta i/o experiència en turisme sostenible a la Costa Brava i el Pirineu de Girona».

Condicions particulars

Poden optar al premi tots els treballs originals que hagin estat publicats, emesos o distribuïts entre l’1 de setembre de 2022 i el 30 d’octubre de 2023, en qualsevol format, idioma i país.

Termini de presentació de les sol·licituds i documentació

Les propostes es poden presentar fins al 2 de novembre de 2023 mitjançant el formulari d’inscripció que facilita l’organització. El formulari d’inscripció, degudament omplert, s’ha d’acompanyar amb el treball original (PDF/JPEG/TIFF/MP3/MP4/AVI/WMV) enviant-ho a premsa@costabrava.org o bé indicant l’enllaç web on s’ubiqui l’obra presentada. Els candidats que ho prefereixin podran presentar els treballs a la seu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona —av. de Sant Francesc, 29, 3a planta, 17001 Girona (Catalunya), Espanya—. No s’estableix límit en el nombre d’obres que pot presentar cada candidat.

La participació en els premis comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i del dictamen del jurat. Així mateix, el candidat atorga la seva autorització perquè els treballs reconeguts i premiats es divulguin públicament a través dels canals de comunicació del Patronat de Turisme.

Dotació del premi

Els treballs guardonats rebran un premi de 3.000 euros cadascun. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi si cap dels treballs presentats no reuneix, al seu entendre, el mereixement mínim per fer-se creditor de la distinció. El guanyador en cadascuna de les categories facilitarà com a requisit previ i obligatori a l’abonament del premi econòmic una còpia del DNI/NIE/passaport, un certificat de titularitat bancària i el document d’alta de creditor. El premi no pot ser distribuït entre dos participants o més si no es fa constar expressament en l’apartat de candidat del formulari d’inscripció.

Criteris de valoració

El jurat valorarà les obres presentades d’acord amb criteris d’estil de redacció/producció, qualitat de les imatges fotogràfiques i audiovisuals, to, originalitat, creativitat, valor informatiu i veracitat. Es tindrà en compte també la funcionalitat del treball per a l’usuari.

Composició del jurat

El jurat estarà constituït per un representant del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, que el presidirà; pels membres designats per la Comissió Assessora entre persones de prestigi acreditat en els diferents vessants de la comunicació, i per un secretari, sense dret a vot, que s’encarregarà de la gestió del concurs.

Veredicte

El jurat es reunirà per votar i emetrà el veredicte dels Premis G! de Comunicació Turística de les Comarques de Girona. El veredicte del jurat és inapel·lable i es farà públic durant l’acte de concessió dels Premis G! de Turisme de les Comarques de Girona que organitza anualment el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. En funció de les característiques del treball i d’acord amb la mateixa filosofia del premi, el Patronat podrà promoure totes les iniciatives necessàries per divulgar-lo en el conjunt de la societat.

18a edició dels Premis G! de Turisme de les Comarques de Girona

Els guanyadors dels Premis G! de Comunicació Turística, així com els guardonats dels Premis G! de Turisme 2023 en categories honorífiques i del premi de recerca Yvette Barbaza, seran reconeguts en una cerimònia pública. El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, organitzador dels Premis G!, es reserva el dret d’ajornar o cancel·lar l’edició per causes de força major.